Coronavirus-satser

  • SARS-CoV 2 Test Kits

    SARS-CoV 2 testsatser

    Oavsett om det är SARS eller ny coronaviruspneumoni, medicinska skyddskläder spelar en viktig roll i varje spridning av viruset, och kvaliteten på medicinsk skyddskläder förbättras gradvis med förbättring av produktionstekniken. Den här artikeln kommer att förklara omfattande medicinska skyddskläder från följande fyra aspekter. 1 Grundläggande introduktion av medicinsk skyddskläder 1.1 Vad är medicinsk skyddskläder? Definition och tillämpning av medicinsk skyddskläder. 1 ...